Cenník - online zobrazovanie obsahu (Cloud)

BASIC

PREMIUM

LICENCIA 0 € (2 000 online zobrazení obsahu mesačne) 150 € / mesiac (10 000 online zobrazení obsahu mesačne)

FUNKCIE

Základné (obrázok, video, tlačidlá, text, online štatistiky) A A
Automatická konverzia videa (z Youtube, alebo nahranie akéhokoľvek formátu) A A
Rozšírené (video autoplay, vysoká kvalita videa) N A
Základné štatistiky A A
Rozšírené štatistiky N A
Offline obsah v aplikácii N A (2 € / 10kb)
Vytvorenie dátového balíka stiahnuteľného online N A
Platnosť online obsahu 60 dní po dobu trvania licencie
Predĺženie platnosti obsahu 10 € / 60 dní -

VIZUÁLY (PREDPLATENÉ BALÍČKY)

1 35 € N
10 333 € (-5%) 280 € (-20%)
25 788 € (-10%) 613 € (-30%)
50 1 488 € (-15%) 1 050 € (-40%)

ZOBRAZENIA ONLINE OBSAHU

Cena za každé zobrazenie nad limit 0.05 € 0.05 €
Balík 2 000 zobrazení mesačne navyše Dohodou Dohodou
Balík 10 000 zobrazení mesačne navyše Dohodou Dohodou

APLIKÁCIE

Univerzálna, 2R brand A A
Co-branded N Od 7 000 €
In-build standard, 2R brand, online obsah N Od 1 000 €
In-build custom, 2R brand, offline obsah N Od 5 000 €
V cene je zahrnuté: Bugfix + minoritné aktualizácie Bugfix + minoritné aktualizácie
Dôležité aktualizácie aplikácie Dohodou Dohodou

ĎALŠIE SLUŽBY (CENA ZA ČLOVEKOHODINU)

Marketingové konzultácie a vyhodnotenie kampaní 50 € 0 € max. 4 hod. mesačne
Online technická podpora s prácou s editorom 50 € 0 € max. 4 hod. mesačne
Tvorba špeciálneho a 3D obsahu 50 € 50 €
Riešenia na mieru 50 € 50 €